Grad Visoko

Pitka voda na području Općine Visoko

Na teritoriji općine Visoko, trenutno egzistira organizovan gradski vodovodni sistem, koji obuhvata prostor uže urbane zone i pojedinih prigradskih naselja i urbanih područja, sa organizovanim upravljanjem kroz rad Javnog komunalnog preduzeća «Visočica» Visoko.

Gradski vodovodni sistem čine: izvorišna zona Vrutak sa objektima za crpljenje i pripremu vode, pumpne stanice Vrutak i Pertac I, rezervoari Pertac I (3.200 m3) i Pertac II (600 m3) i cjevovodi primarne i sekundarne mreže ukupne dužine oko 50 km. 

Izvorište Vrutak na Bucima, oko 5 km uzvodno od grada, locirano je uz rijeku Fojnicu i  predstavlja  glavno izvorište sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje stanovništva uže urbane zone i pojedinih prigradskih  naselja. Izvedeni vodozahvati - tri eksploataciona bunara sa pumpnom stanicom i pratećim objektima, omogućavaju zahvatanje 80-100 l/s vode za piće uz neprekidni rad pumpi. Izvorište Vrutak napaja 60% teritorije općine Visoko, sa 99% korisnika koji imaju uredno snabdijevanje vodom, odnosno pritisak od 2,5 bara. Trenutno se sa ovog sistema snabdijeva 5.100 domaćinstava i 600 privrednih subjekata, od čega je 720 domaćinstava u prigradskim mjesnim zajednicama.

 

Ostali prostor općine po pitanju vodosnabdijevanja se oslanja na lokalne vodovodne sisteme. Ovi lokalni sistemi nisu u integrisanom sistemu Javnog komunalnog preduzeća. Prema evidenciji općina Visoko ima 223 lokalna vodovoda (prikazani u tabeli ) putem kojih se snabdijeva  27.769 korisnika.

 

Pregled lokalnih vodovoda i broj korisnika po vangradskim MZ općine Visoko za 2012. god.

 

R.br.

 

Mjesna zajednica

Broj vodovoda

Broj korisnika

1.

Arnautovići

5

  157

2.

Buci

            24

1.554

3.

Bulčići

6

  124

4.

Čekrekčije

2

  200

5.

Dobrinje

            20

2.780

6.

Buzić Mahala

5

1.108

7.

Goduša

6

1.657

8.

Gračanica

23

1.606

9.

Kološići

5

  516

10.

Kralupi

            18

1.606

11.

Kula Banjer

7

 596

12.

Liješeva

7

402

13.

Moštre

7

3.318

14.

Orašac

3

 644

15.

Podvinci

9

799

16.

Poriječani

           27

         2.456

17.

Radovlje

           20

         3.598

18.

Topuzovo Polje

8

         1.338

19.

Tušnjići

8

640

20.

Vratnica

3

570

21.

Zimča

           10

        2.100

 

UKUPNO

223

 

        27.769

 

 

 

Većina vodovoda je građena ranije i starosti je 30 – 60 godina, sa velikim gubicima vode, dijelom zbog lošeg ili nikakvog održavanja, starosti vodnog objekta – kaptaže, primarnog i sekundarnog voda, te oštećenja u toku rata.

Ono što se može generalno istaći je da je pitanje kontrole vode za piće i uspostavljanje zaštitnih zona na lokalnim vodovodima zapostavljeno od samih korisnika. Održavanje se svodi uglavnom na popravke dotrajale mreže i plaćanje troškova utroška električne energije za rad pumpi.

Generalno, problem svih mjesnih zajednica koje se snabdijevaju putem lokalnih vodovoda jeste nedovoljna količina vode u određenim periodima godine.