Grad Visoko

Djeca i mladi

Visoko je općina prilagođena potrebama djece i mladih.

Pročitajte više o uslugama koje Općina Visoko nudi u različitim oblastima života mladih: 

 

Zdravlje

Škole i edukacija

Kultura, zabava i sport

 

Opcina Visoko -djeca