Općina Visoko

Hitne službe

Policija  122       Vatrogasna služba  123       Hitna pomoć  124       BH Telecom  1272

 

Važni brojevi Općine Visoko:

  Policija (032) 738-555
  Vatrogasci (032) 737-500
  Dom zdravlja (032) 738-777
  Elektrodistribucija (032) 732-400
  Hitna pomoć (032) 735-260
  Dežurna Apoteka (032) 739-098