Općina Visoko

Prometna povezanost i infrastruktura

Cestovni i željeznički promet

Visoko je izuzetno dobro prometno povezan s ostatkom Bosne i Hercegovine putem cestovnog i željezničkog koridora koji prolazi kroz sam grad.

Visoko je smješteno uz cestovni koridor 5C , a trenutno je autoputem povezano s Kaknjem na jednoj i Semizovcem na drugoj strani, te, dalje magistralnim putem M 17 sa Sarajevom , dok je preostalim susjednim općinama povezano regionalnim putevima.

Nalazi se uz željezničku prugu Sarajevo-Zenica, pa je i željeznički kvalitetno povezano sa drugim područjima. U Moštru se nalazi sportski aerodrom.

 

Transport prirodnog plina

 30.09.1997.g. u Visokom je formirano preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme  «VISOKOGAS». Prirodni gas je najpopularniji izvor energije danas u svijetu. Kao energent je ekonomičan i postiže vrlo visok stepen iskorištenja.

 

Vodoopskrba

Na teritoriju općine Visoko trenutno egzistira organizovan vodovodni sistem, koji obuhvata prostor uže urbane zone i pojedinih prigradskih naselja i urbanih područja-gradski vodovod Visoko, koji se zasniva na korištenju vodnih resursa izvorišne zone Vrutak, sa organizovanim upravljanjem kroz rad JKP «Visočica». Ostali prostor općine po pitanju vodosnabdijevanja se oslanja na lokalne vodovodne sisteme. Prema službenoj evidenciji na općini Visoko ima 223 lokalna vodovoda.

 

Elektrosnabdijevanje i telekomunikacije

Po pitanju snabdijevanja električnom energijom cjelokupna općina Visoko je priključena na mrežu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

«BH TELEKOM» je dominantna kompanija u pružanju telekomunikacijskih usluga na području općine Visoko. Pored njih u ovoj oblasti u općini  su prisutni i drugi operateri, kao što su Telemach i drugi.