Grad Visoko

JKP »Gradska groblja» d.o.o. Visoko

SJEDIŠTE:  Mule Hodžića br.108, 71300 Visoko     

TEL:                 +38732/735-001

E-MAIL:          jkpgg@bih.net.ba

DIREKTOR:    Kenan Karavdić

 

O PREDUZEĆU:

JKP »Gradska groblja» d.o.o. Visoko osnovano je 1984.g. Odlukom Skupštine Opštine Visoko o osnivanju komunalne radne organizacije za sahrane i upravljanje grobljima «Gradska groblja» Visoko («Službeni glasnik Općine Visoko», br.7/84), a u skladu sa tadašnjim Zakonom o udruženom radu.

Osnovna djelatnost JKP”Gradska groblja” d.o.o. Visoko je pružanje pogrebnih usluga i održavanje javnih zelenih površina, te je u skladu s tim, svoj rad organizovalo i podijelilo na službe, tj. radne jedinice od posebnog društvenog interesa i radne jedinice koje svoje poslovanje obavljaju na komercijalnim principima.

U skladu sa stalnim trendom razvoja i proširenja poslova kojima se bavi, rad u JKP «Gradska groblja» d.o o. Visoko obavlja se u pet radnih jedinica, i to:

1. Radna jedinica Pogrebne usluge,

2. Radna jedinica Gradsko zelenilo,

3. Radna jedinica Klesarija,

4. Radna jedinica Tvornica pogrebne opreme,

5. Radna jedinica Stručna služba.