Grad Visoko

Mjesne zajednice Spisak mjesnih zajednica i predsjednika savjeta u gradu Visoko

Na području grada Visoko osnovano je 26 Mjesnih zajednica, kao obavezan oblik mjesne samouprave, putem kojeg građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utiču na njihov život i rad.

 

Savjet MZ, organ odlučivanja, biraju građani s područja Mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Mandat članova Savjeta Mjesne zajednice traje četiri (4) godine.

 

Izbori za članove Savjeta Mjesnih zajednica održani su 23.04.2017.godine.

 

 

 

 Mjesna zajednica

      

   Predsjednik Savjeta

MZ

 

 Potpredsjednik Savjeta

MZ

 

       Sekretar Savjeta       MZ 

 

 1.  

Arnautovići

Osmanbašić Emir

Alijagić Dževad

Ajdin Miralem

 1.  

Buci

Fejzić Dževad

Muratović Ejub

Hajdarević Zihno

 1.  

Bulčići

Sokolović Sejd

Strukar Nijaz

Kulić Esad

 1.  

Buzić Mahala

Muslija Midhat

Hindija Mirzet

Krpo Adis

 1.  

Centar

Ašlama Vejsil

 

Nurudinović Haris

 1.  

Čekrekčije

Salihović Anel

Blažević Denis

Devović Sabrudin

 1.  

Dobrinje

Kahvedžić Eldin

Suljić Fahrudin

Kvakić Sanita

 1.  

Goduša

Babić Eniz

Halilović Dženita

Bulut Zikrija

 1.  

Gračanica

Husić Azra Hajlovac Anes

Spahić Zijo

 1.  

Koložići

Mušinbegović Amir

Suša Ejub

Begić Ševko

 1.  

Kralupi

Džafić Edin

Mostić Elvir

Javorovac Šele

 1.  

Kula Banjer

Trnčić Armin

Semić Husein

Numanović Hamdija

 1.  

Liješeva

Ohran Akif

Akšamović Elvir

Karavelić Irhan 

 1.  

Moštre

Dervišbegović Fikret

Neimarlija Amil

Hasagić Amir 

 1.  

Novo Naselje

Malić -Zečević  Maja

Alibegović Mirsad

Pašalić Adi 

 1.  

Orašac

Durić Salem

Begić Adnan

Dervić Mevludin

 1.  

Podvinci

Zukan Nihad

Selimović Mirsad

Spahić Miralem

 1.  

Porječani

Ganić Rusmir

Lepić Ahmed

Mušija Armin

 1.  

Radovlje

Suljić Fahrudin

Valjevac Salih

Ibrišević Munir

 1.  

Rosulje

Balta Amir

Džafić Amira

Gazić Adnan

 1.  

Stari Grad

Novokmet-Halilović Delila 

Selmanović Edib

Šahinović Senad

 1.  

Topuzovo Polje

Osmanović Refija

Hodžić Haris

Provalić Hariz

 1.  

Tušnjići

Huseljić Aldin

Šabanović Mensur

Karavdić Nermin

 1.  

Vratnica

Brkić Halim

Tatar Admir

Fejzić Faruk

 1.  

Zimča

Kapetanović Sehad

Suljić Fikret

Čelebić Esmer

 1.  

Željeznička stanica

Bakšić Alija

Ahmiš Sejid

Suljić Ismet