Općina Visoko

Pregled javni nabavki
06.12.2018

Obavještenje o nabavci za izradu Glavnog projekta pješačke komunikacije Ljetovik – MZ Stari Grad. Prilog: Obavještenje Općina Visoko Odsjek za javne nabavke

Pročitajte više

30.11.2018

Obavještenje o nabavci u okviru postupka javne nabavke za konverziju kotlovnice i sistema grijanja u JU „Dom zdravlja” Visoko. Prilog: Obavještenje o nabavci   Općina Visoko Odsjek za javne naba...

Pročitajte više

12.11.2018

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju komunalne infrastrukture kroz industrijsku zonu "Ozrakovići" Visoko. Prilog: Obavještenje o nabavci Općina Visoko Odsje...

Pročitajte više

06.11.2018

Općina Visoko je objavila otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova, po lotovima kako slijedi: Radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Visoko i izgradnji unutrašnje hidrantske mreže: LOT...

Pročitajte više

06.11.2018

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina Visoko - Odsjek za javne nabavke objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za rekon...

Pročitajte više

06.11.2018

Općina Visoko je objavila postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku roba  prema lotovima kako slijedi: LOT 1: Nabavka opreme za gašenje požara LOT 2: Nabavka tehničke vatrogasn...

Pročitajte više

03.11.2018

Općina Visoko je objavila otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Konverzija grijanja u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija” područna škola Radovlje LOT 2 – K...

Pročitajte više

02.11.2018

Općina Visoko je objavila otvoreni postupak javne nabavke za: LOT 1: Nabavku komunalne opreme „posuda i kontejnera“ za selektivno prikupljanje otpadaLOT 2: Nabavku metalnih kontejnera za prikuplja...

Pročitajte više

24.10.2018

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izradu saobraćajnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko. Prilog: Obavještenje o nabavci ...

Pročitajte više

24.10.2018

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju javne rasvjete po lotovima kako slijedi:LOT 1 – Izgradnja javne rasvjete na glavnoj saobraćajnici prema Gračanici; LOT 2 – Iz...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.

Arhiva javni nabavki