Općina Visoko

Plan nabavki

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Općinska načelnica Visoko, d o n o s i:

 

PLAN NABAVKI OPĆINE VISOKO ZA 2018. GODINU

 

 

Član 1.

 

Donosi se Plan nabavki Općine Visokoza 2018. godinu (u daljem tekstu: Plan nabavki).

Plan nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 2.

 

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Općine Visoko za 2018. godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

Član 3.

 

Za 2018. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova.

 

RD

BR

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Bez PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

NAPOMENE

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Robe

1.

Nabavka kancelarijskog materijala

30190000-7

30.000,00

Konkurentski zahtjev

23.05.2018.

23.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613400

-Rd.br.1.3.4.

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

2.

Nabavka tonera i ketridža

30120000-6

6.500,00

Konkurentski zahtjev

20.05.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.4.

 

3.

Nabavka goriva

09100000-0

20.000,00

Otvoreni postupak

24.05.2018.

24.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.5.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

4.

Nabavka auto-guma

34351100-3

2.500,00

Direktni sporazum

01.09.2018.

01.10.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

 

Usluge

1.

Pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja u zgradi Općine Visoko

66510000-8

15.000,00

Konkurentski zahtjev

15.01.2018.

15.02.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica 100151

 

 

2.

Usluge osiguranja po lotovima:

Lot 1: osiguranje imovine

Lot 2: kolektivno osiguranje uposlenika

66512100-3

5.000,00

2.500,00

Konkurentski zahtjev

01.10.2018.

 

20.12.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

 

3.

Pružanje usluga servisiranja službenih vozila

50000000-5

6.000,00

Konkurentski zahtjev

20.07.2018.

20.09.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

4.

Održavanje integralnog programskog paketa NOVAi sistemsko održavanje servera

 

48000000-8

6.000,00

Direktni sporazum

01.05.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

 

5.

Štamparske usluge

79810000-5

8.500,00

Konkurentski zahtjev

01.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

Radovi

1.

Uklanjanje bespravno sagrađenih i dotrajalih objekata po rješenju građevinskog inspektora

45111000-8

20.000,00

Konkurentski zahtjev

30.04.2018.

30.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLINE

Radovi

1.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1:Rekonstrukcija saobraćajnice Porječani – Podvinje

LOT 2:Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice Porječani, podružnica Željeznička stanica

45000000-7

108.538,00

85.468,00

Otvoreni postupak

27.03.2018.

27.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

Odobrena finansijska sredstva od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

 

2.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT I Asfaltiranje parkinga na turističkom lokalitetu Luka sa pristupnom saobraćajnicom

LOT II Izgradnja puta Ravne- Stari grad „Visoki“

LOT III Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama Bo-B5 (L=270) i AO-A10 (L=530)

LOT IV Rekonstrukcijaulice Križ

45000000-7

51.281,00

83.303,50

59.867,10

96.057,80

 

Otvoreni postupak

23.03.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.6.

 

 

3.

Izgradnja puta u naselju Kula MZ Goduša

45000000-7

6.843,03

Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

4.

Izgradnja puta

Lot I Gaj-zagornica

Lot IIPrhovo-MZ Porječani

LOT III Bukovik Mz Podvinci

Lot IV Seoča, MZ Dobrinje

 

45000000-7

Ukupno:10.349,39KM

836,76

3.809,50

2.667,13

3.036,00

 

Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi

23.02.2018.

25.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

5.

Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Zbilje

45000000-7

5.998,70K

Direktni sporazum

01.02.2018.

15.02.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

6.

Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u naselju Ljetovik

45000000-7

99.600,00

Otvoreni postupak

01.04.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

7.

Realizacija projekata po lotovima:

Lot I- Asfaltiranje ulice Mladih muslimana

Lot II- Rekonstrukcija vodovodne mreže ul.Mladih muslimana

 

 

45000000-7

Ukupno 153.416,36

Lot 1-82.706,46

Lot 2- 70.709,90

Otvoreni postupak

23.03.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

8.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Asfaltiranje puta Seoča – Jehovača

LOT 2: Rekonstrukcijaputa u naselju Kaljuni, MZ Podvinci

LOT 3: Izgradnja puta u Maurovićima

45000000-7

Ukupno:

70.822,00

LOT 1: 25.681,00

LOT 2:

19.507,00

LOT 3:

25.634,00

Otvoreni postupak

25.03.2018.

25.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

9.

Izgradnja puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica

45000000-7

17.073,00

Otvoreni postupak

29.03.2018.

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

10.

Rekonstrukcija puta kroz poslovnu zonu Ozrakovići uz sufinansiranje Direkcije za ceste ZDK u iznosu od 300.000,00

45000000-7

427.350,43

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

11.

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Plješevica

45000000-7

38.461,54

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

12.

Regulacija potoka u naselju Buzići

45000000-7

17.094,02

Konkurentski zahtjev

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

13.

Izgradnja mosta u naselju Arnautovići

45000000-7

85.470,09

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

14.

Izgradnja mosta u naselju Liješeva uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 25.000,00KM

45000000-7

128.205,13

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

15.

Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice na ušću u rijeku Bosnu u Visokom

 

45000000-7

429.813,71

Otvoreni postupak

01.03.2018.

01.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.5.

i sredstva odobrena od Agencije za vodno područje rijeke Save

 

 

16.

Konverzija grijanja JU Dom zdravlja

45000000-7

170.940,00

Otvoreni postupak

31.03.2018.

31.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0761

-Ekon.kod:614400

-Red.br:1.2.25.

 

 

17.

Interventno djelovanje na području općine Visoko

45000000-7

15.384,68

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

18.

Održavanje horizontalne signalizacije na području općine Visoko

45000000-7

2.564,10

Pregovarački bez objave obavještenja

03.03.2018.

03.05.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

20.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Džindići

 

45000000-7

1.895,00

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

21.

Izgradnja javne rasvjete u naselju T. Polje

45000000-7

7.356,00

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

22.

Sanacija i rekonstrukcija klimatizacije Kulturnog centra Altindag

45000000-7

14.684,80

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

23.

Sanacija i adaptacija Šerefudinove Bijele Džamije- dodatni radovi

45000000-7

3.479,00

Pregovarački bez objave obavještenja

29.03.2018.

29.05.2018.

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0841

-Ekon.kod:614300

-Red.br:1.2.16.

 

24.

Modernizacija javne rasvjete u Visokom- gradske ulice

45000000-7

42.728,00

Otvoreni postupak

05.04.2018.

05.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

25.

Izgradnja azila za pse

45000000-7

30.000,00

Otvoreni postupak

10.06.2018.

10.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.6.

 

26.

Uređaj za prečišćavanje u naselju Oštrac

45000000-7

70.000,00

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Fond za zaštitu okoliša

 

27.

Izgradnja javnerasvjete u naselju Upovac

 

45000000-7

17.093,16

Otvoreni postupak

26.03.2018.

26.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

28.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Zbilje

45000000-7

34.182,24

Otvoreni postupak

29.03.2018

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

29.

Izgradnja javne rasvjete na glavnoj saobraćajnici prema Gračanici

45000000-7

170.917,40

Otvoreni postupak

29.03.2018.

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

30.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Maurovići MZ Radovlje

 

45000000-7

8.546,80

Otvoreni postupak

26.03.2018.

26.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

31.

 

Izgradnja javne rasvjete Muhašinovići- Moštre

45000000-7

59.823,06

Otvoreni postupak

01.05.2018.

01.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

32.

Izgradnja javne rasvjete kružni tok- most Podvanj

45000000-7

21.367,52

Otvoreni postupak

01.06.2018.

01.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

33.

Izgradnja javne rasvjete Buci-Tušnjići (do granice općine Kiseljak)- I faza

45000000-7

85.470,09

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

34.

Izgradnja javne rasvjete od ŽCP Čekrekčije do Vratnice

45000000-7

42.735,04

Otvoreni postupak

14.06.2018.

14.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

Usluge i robe

1.

Tekuće održavanje u 2018. po lotovima:

 

LOT I: Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora

LOT II: Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi

LOT III: Održavanje vertikalne signalizacije

LOT IV: Održavanje horizontalne signalizacije

LOT V: Odražavanje saobraćajne opreme

LOT VI: Promjenjivi znakovi sa radarom za ispis brzine

45000000-7

50232000-0

34996000-5

36.079,76

43.572,65

11.424,02

12.820,51

11.040,81

5.670,00

Otvoreni postupak

10.03.2018.

20.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0661

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.1.7.

 

2.

Pružanje usluga čišćenja i održavanja gradskih ulica i trotoara u ljetnom i zimskom periodu

90611000-3

90612000-0

90620000-9

90630000-2

258.119,65

Otvoreni postupak

01.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

3.

Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

 

45000000-7

 

111.111,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

4.

Održavanje javnih zelenih površina

77300000-3

77341000-2

77313000-7

172.649,57

Otvoreni postupak

04.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

5.

Vanjsko uređenje Zanatskog centra

45000000-7

 

29.914,53

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

6.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta

LOT 2: Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kodpješačkog mosta Luke;

LOT 3: Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag-Visoko“

77300000-3

45000000-7

 

 

25.641,03

59.829,06

8.547,01

Otvoreni postupak

15.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

7.

Postavljanje turističkih mapa

31523200-0

 

8.547,01

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

8.

LED display

31523000-8

 

19.780,00

Otvoreni

19.04.2018.

19.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

9.

Urbani mobilijar za parkove

43325000-7

 

17.094,02

Otvoreni postupak

06.04.2018.

10.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

10.

Zeleni projekat- Projekat Solarbench- postavljanje solarnih klupa na osnovu koncepta zelenoggrada

39113300-0

 

 

8.547,01

Otvoreni postupak

15.07.2018.

15.09.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

11.

Hortikulturno uređenje zelene površine Kraljevac

77300000-3

 

17.094,02

Otvoreni postupak

01.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

12.

STREET WORKOUT i OUTDOOR FITNESS na Adi

37442300-8

 

8.547,01

Otvoreni postupak

20.06.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

13.

Kontejneri za e-otpad

44613700-7

 

12.820,51

Otvoreni postupak

20.06.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

14.

LOT I Izrada gl.projekta za nastavak izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica MZ Buci

LOT II Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 na relaciji Čekrekčije (ŽCP)- Vratnica u dužini od 1,60km

LOT III Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 Moštre-Okolišće-B.Mahala u dužini od 3,30km

LOT IV Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445 Dobrinje-Seoča (do granice općine) u dužini od 1,40km

LOT V Izrada glavnog projekta sanacije klizišta Klisa 2

LOT VI Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ul.Rašidovića

LOT VII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze uz lokalni put Moštre-Radovlje, dionica od mjesta na rijeci Lješevici do skretanja za naselje Kalotići

LOT VIII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze i regulacije saobraćaja u naselju Šareni Hanovi, općina Visoko

71242000-6

 

.200,00KM

1.040,00

2.150,00

910,00

6.000,00

6.000,00

7.000,00

15.000,00

Ukupno 39.300,00KM.

Otvoreni postupak

01.04.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

15.

Izrada projekta izgradnje azila za pse

71242000-6

 

2.000,00

Otvoreni postupak

15.06.2018.

15.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

16.

Izrada projekta potpornog zida u ulici VI Podvisoki

71242000-6

 

7.000,00

Otvoreni postupak

19.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

17.

Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443 u dužini 7,20

71242000-6

 

9.500,00

Otvoreni postupak

30.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

18.

Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445, na relaciji Donja Zimča-Donje Moštre u dužini od 2,60km

71242000-6

 

7.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

19.

Izrada gl.projekta rekonstrukcije ulice Aleja Šehida Resula (kolovoz, trotoar, javna rasvjeta, hortikultura)

71242000-6

 

10.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

20.

Izrada Idejnog i Glavnom projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko

71242000-6

 

5.982,91

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

21.

Izrada Glavnog projekta puta od ambulante D.Moštre do Golog brda

71242000-6

 

3.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

22.

Izrada Glavnog projekta pješačke zone u naselju Prijeko

71242000-6

 

3.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

23.

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz naselje Prijeko

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

24.

 

Izrada projekta rekonstrukcije ulice Iznad duvara do ulice Špiljakova, sa izgradnjom oborinske kanalizacije

71242000-6

 

5.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

25.

Izrada projekta odvodnje saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi sa izgradnjom trotoara

71242000-6

 

12.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

26.

Izrada projekta javne rasvjete Stari grad-Visoki

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

27.

Izrada projekta pristupnog puta u arheološkom nalazištu Veliko čajno

71242000-6

 

3.417,50

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

28.

Izrada projekta pješačke staze sa odvodnjom od ulice Ciglana-Bradve-Krč

71242000-6

 

5.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

29.

Izrada projekta regulacije Vasinog potoka

71242000-6

 

10.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

30.

Izrada projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile

71242000-6

 

5.982,91

Otvoreni postupak

 

10.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

31.

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

10.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

32.

Izrada Elaborata eksproprijacije zemljišta za izgradnju Glavnog gradskog kolektora

71242000-6

 

1.500,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

33.

Revizija Glavnog projekta nastavka gradskog kolektora od petlje na ulazu u Visoko do lokaliteta stočne pijace

71242000-6

 

1.500,00

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

34.

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje-Sarajevo km 224+137

71242000-6

 

2.500,00

 

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

35.

Revizija Glavnog projekta projekta lokalne saobraćajnice Prijeko-Vrela-Dolipolje

71242000-6

 

700,00

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

36.

Revizija Projekta hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Goduša

71242000-6

 

750,00

 

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

37.

Revizija projektne dokumentacije objekata niskogradnje kao i objekata visokogradnje, vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom javne rasvjete, i nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže

 

71242000-6

71000000-8

 

17.094,00

Otvoreni postupak

09.04.2018.

15.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA/NAČELNICE I OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Nabavka higijenskih paketa za majku i novorođenče

 

33750000-2

33751000-9

 

17.094,00

Konkurentski zahtjev

02.03.2018.

02.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:1091

-Ekon.kod:614200

-Red.br:1.2.6.

 

2.

Konsultacije i stručni nadzor nad sprovođenjem i unapređenjem QMS sistema

71700000-5

4.000,00

Direktni postupak

21.03.2018.

10.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

3.

Usluge školovanja i certificiranja kandidata za interne auditore

80530000-8

4.000,00

Direktni postupak

10.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

4.

Usluge medijskog praćenja

79340000-9

 

6.000,00

Direktni postupak

02.03.2018.

02.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

 

5.

Usluge izrade stolova za Kulturni centar Altindag-Visoko

98390000-3

 

6.000,00

Direktni postupak

01.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

 

6.

Pružanje usluga certificiranja Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema okolinskog upravljanja

72225000-8

5.000,00

Direktni postupak

15.06.2018.

31.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

7.

Izrada procjene ugroženosti i Elaborata sigurnosti projekta tehničke zaštite u zgradi Općine Visoko

79710000-4

6.000,00

Direktni postupak

05.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100111

-Funkcija:0111

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.2.

 

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA I JAVNE NABAVKE

Usluge

1.

Pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko

71222000-0

71320000-7

 

10.000,00

Otvoreni postupak

01.09.2018.

01.11.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

2.

Pružanje usluga izrade regulacionog plana “Čekrečkije”

71320000-7

 

27.000,00

Otvoreni postupak

01.08.2018.

01.10.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

3.

Pružanje usluga

izrade regulacionog plana

“Dubrave” Visoko

71320000-7

 

5.000,00

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

4.

Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Luka I“ Visoko

 

71320000-7

 

7.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

5.

Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Prijeko I” Visoko

 

71320000-7

 

2.000,00

Otvoreni postupak

15.06.2018.

15.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

Robe i radovi

1.

Rekonstrukcija poslovnih prostora kojim pravo raspolaganja ima Općina Visoko

 

45000000-7

 

40.000,00

Otvoreni postupak

30.03.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.2.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Usluge

1.

Osiguranje profesionalnih vatrogasaca za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja- nezgode u 24 sata

66000000-0

1.440,00

Direktni sporazum

01.02.2018.

01.03.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

 

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

 

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Rekonstrukcija turističkog puta Ravne (dionica R445-izletište Ravne), općina Visoko  

45000000-7

95.893,12

otvoreni

12.07.2018.g. -17.07.2018.g.

27.08.2018.g.-31.08.2018.g.

 Odobrena finansijska sredstva od strane Federalnog ministarstva finansija; Sufinansiranje za apliciranje viših nivoa vlasti, domaćih i ino.organizacija i EU fondova – razdjel. kod potr. jedinice: 100131, fukcija: 0491, Ekonomski kod: 821 600; Red. broj: 2.5.

-