Općina Visoko

Općinske službe Pregled i kontakt informacije općinskih službi u Općini Visoko

Služba za poslove Općinskog načelnika

Šefica kabineta: Dinka Omanović

Broj tel. 032/732-501

E-mail: nacelnica@visoko.gov.ba

 

Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Pomoćnica Načelnice: Edina Ferizović

Broj tel. 032/732-504

E-mail: drustvene@visoko.gov.ba

 

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnica Načelnice: Edina Ahmetović

Broj tel. 032/732-503

E-mail: opcauprava@visoko.gov.ba

Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove - Nermina Pinjagić
Broj telefona: 032/732-563
Mail adresa: opcauprava@visoko.gov.ba
Odsjek za inspekcijske poslove - Emina Sarač
Broj telefona:032/732-549
Mail adresa: inspekcija@visoko.gov.ba

 

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

Odsjek finansije: Belma Čengić-Karavdić

Broj tel. 032/732-539

Odsjek za privredu: Suada Koljenović

Broj tel. 032/732-546

E-mail: e-salter@visoko.gov.ba

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj: Emir Fejzović

Broj tel. 032/732-511

E-mail: ler@visoko.gov.ba

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnica Načelnice: Nidžara Hadžiomerović

Broj tel. 032/732-507

E-mail: urbanizam.visoko@gmail.com

Centar za izdavanje dozvola

Broj tel. 032/732-544

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje: Jasna Zubić
032/732-550 
Odsjek za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina: Hamida Čatić
032/732-569
 
Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline: Emir Bukurević
032/732/551 

 

Služba za poslove Općinskog vijeća

Rukovodilac službe i sekretar Općinskog vijeća: Zekija Omerbegović

Broj tel. 032/732-502

E-mail: vijece@visoko.gov.ba

 

Služba civilne zaštite

Rukovodilac službe: 

Broj tel. 032/735-700

E-mail: cz@visoko.gov.ba