Grad Visoko

Franjevački samostan
Datum : 17.07.2013