Grad Visoko

Mlini na rijeci Fojnici
Datum : 17.07.2013