Općina Visoko

Pregled novosti
17.11.2017

    KONAČNA RANG LISTA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA     Red. br.   Prezime i ime ...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018. godini, da je konkursna procedura okončana. Lista ...

Pročitajte više

17.11.2017

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:          ...

Pročitajte više

17.11.2017

Na osnovu Sporazuma potpisanog između Općine Visoko i Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, a u cilju utopljavanja-povećavanja energetske efikasnosti objekta „Doma zdravlja“ Visoko, Općina Visoko j...

Pročitajte više

17.11.2017

U okviru obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, građani općine Visoko će imati priliku pogledati predstavu „B...

Pročitajte više

17.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić i predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko Bajro Fejzić, prof. u povodu 17. novembra, Međunarodnog dana studenata i srednjoškolaca, posvećenog uspomeni na praš...

Pročitajte više

17.11.2017

U Visokom će u ponedjeljak 20. novembra 2017. godine u vremenu od 12 do 14 sati biti održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“, koja se organizuje u sklopu ak...

Pročitajte više

17.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za finansij...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku i montažu opreme za video-nadzor na području općine Visoko. Svi zainteresovani pon...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku kancelarijske opreme. Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu pre...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.