Grad Visoko

Pregled novosti
27.10.2020

Na modernizaciji javne rasvjete u Gradu Visoko intenzivno se radi od 2013. godine. Rekonstruiše se postojeća rasvjeta, zamjena dostrajalih stubova i postavljanje LED žarulja. LED rasvjeta omogućava...

Pročitajte više

26.10.2020

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Pomoć se dodjeljuje u okviru ...

Pročitajte više

26.10.2020

Gradonačelnica Amra Babić zajedno sa saradnicima obišla je naselje Gornji Porječani. Povod obilaska su radovi na kanalizacionom sistemu u ovom naselju. Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne...

Pročitajte više

26.10.2020

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima sa područja Grada Visoko za akademsku 2020/2021. godinu.          ...

Pročitajte više

26.10.2020

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 01.11.2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercego...

Pročitajte više

26.10.2020

U nastojanju da se prevaziđu negativni efekti pandemije na stanje u privredi, gradska administracija na čelu sa gradonačelnicom Amrom Babić je implementirala IT servis u obliku aplikativnog rješenj...

Pročitajte više

23.10.2020

Danas, 23. oktobra ispred Kulturnog centra Altindag sa početkom u 10 sati bit će održana manifestacija “Visočki poljoprivredno – prehrambeni proizvodi”. Uz pridržavanje svih propisanih sanitarno-hi...

Pročitajte više

23.10.2020

Danas, 23. oktobra ispred Kulturnog centra Altindag održana je manifestacija “Visočki poljoprivredno – prehrambeni proizvodi”. Uz pridržavanje svih propisanih sanitarno-higijenskih mjera zaštite od...

Pročitajte više

22.10.2020

Gradonačelnica Amra Babić zajedno sa saradnicima obišla je naselje Poklečići u MZ Poriječani. Povod obilaska je novoizgrađena javna rasvjeta u pomenutom naselju. Mještani su gradonačelnicu i saradn...

Pročitajte više

21.10.2020

Obavještavamo poljoprivrednike sa područja grada Visoko koji planiraju aplicirati na novčane podrške predviđene Budžetom FBiH, da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivre...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.