Općina Visoko

Pregled novosti
22.06.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:     Služba za finans...

Pročitajte više

22.06.2017

U Velikoj sali Općine Visoko danas su održane stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva, koje su organizovane u saradnji...

Pročitajte više

21.06.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:     Služba za finans...

Pročitajte više

21.06.2017

U toku su radovi na sanaciji putne infrastrukture na području općine Visoko, u okviru interventnog djelovanja. Ugovorom je predviđena sanacija udarnih rupa, kako u gradskom području, tako i na prig...

Pročitajte više

21.06.2017

Komisija za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru Javnog poziva organizacijama civilnog društva nevladinim/neprofitnim organizacijama za predaju projekt...

Pročitajte više

20.06.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:     Služba za finans...

Pročitajte više

20.06.2017

STRUČNE KONSULTACIJE O PRIPREMI GODIŠNJIH I TROGODIŠNJIH PLANOVA       POTENCIJALNIH  PROJEKATA  JAVNO-PRIVATNOG  PARTNERSTVA organizovane u saradnji sa: USAID Projektom jačanja institucija vlasti ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.