Grad Visoko

15.02.2016

Obavijest o javnom pozivu

O B A V I J E S T

 

            Obavještavaju se organizacije civilnog društva / nevladine organizacije da je raspisan Javni poziv za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2016. godini.

            Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 15.02.2016. godine, lično preuzimanjem u Općini Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu, Šalter sala, šalter broj 1, A. Izetbegovića 12 A Visoko.

            Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba.

            Rok za predaju aplikacija je 07.03.2016. godine u 14:00 sati.

JAVNI POZIV

PROJEKTNI PRIJEDLOG

PRIJEDLOG BUDŽETA

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

IZJAVA O PODOBNOSTI

LISTA ZA PROVJERU

SMJERNICE ZA APLIKANTE-OPĆINA VISOKO