Općina Visoko

19.05.2017

JAVNI OGLAS - o prodaji nekretnine u vlasništvu JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko putem javnog nadmetanja - licitacije

123