Općina Visoko

20.03.2017

Servisne informacije za ponedjeljak, 20.03.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Godišnji odmor

Sulejmana Smajlović

 

 

Bolovanje

Belma Karavdić-Čengić

Dženita Begić

Muvedeta Drugović

 

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Godišnji odmor

 

 

Bolovanje

Alma Ahmić

 

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Godišnji odmor

Sofija Damjanović

Hajrija Hadžimehmedagić

Suvada Kadić

Aida Omanović

Dženeta Skopljak

 

 

Bolovanje

 

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Fata Beganović

Muvedeta Karavelić

Reuf Lemeš

Nura Lisak

Ejra Mujanović

Maid Plavčić

 

 

Bolovanje

Edin Salčinović

Mediha Sirčo

Suvad Kapo

 

 

Služba civilne zaštite

Godišnji odmor

Husein Ismić

Sabaheta Tatarević

Fahrudin Bukić