Grad Visoko

03.12.2019

PRIJEM VOLONTERA: KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

 

 

Red.

br.

 

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi

Diplomirani pravnik, bachelor prava

1.

Omer Trgo

65,50

2.

Amina Skopljak

53,76

Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.2

Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije

1.

Nejra Breščić

59,13

2.

Altina Kruezi

51,50

3.

Ilda Ramić

48,00

4.

Nedžma Salkić

46,89

Izabrai su kandidati zaključno sa red.br.3

Diplomirani žurnalista, bachelor žurnalistike smjer novinarstva

1.

Amra Konjo

64,50

2.

Nudžejma Trako

58,26

Izabran je kandidat zaključno sa  red.br.1

Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada

1.

Suada Alić

73,63

2.

Lejla Džafić

58,50

Izabrani kandidati zaključno sa red.br.2

Diplomirani inžinjer poljoprivrede, bachelor poljoprivrede

1.

Amila Brodlija

60,50

2.

Lejla Dedić

60,50

3.

Azra Kaljun

55,50

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 2

 

Visoko, 03.12.2019.godine

 

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera