Općina Visoko

12.10.2017

SERVISNE INFORMACIJE ZA ČETVRTAK, 12.10.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

Esma Sirčo

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Bolovanje

Muhidin Alibegović

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Fata Beganović

Bolovanje

Azra Mašić

Lejla Husić

Kenan Avdagić

Amira Hadžić

Melin Abadžija