Grad Visoko

19.09.2019

U toku asfaltiranje ulice Rešada Kadića

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na asfaltiranju ulice Rešada Kadića.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabrana je grupa ponuđača "Mušinbegović gradnja" d.o.o. Visoko i "AMG" d.o.o. Visoko, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma "BauArt" d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja. 

Prethodno je urađena projektna dokumentacija za navedeni projekat i pribavljene su sve potrebne dozvole.

U proteklom periodu završeni su radovi na uklanjanju oštećenog asfaltnog kolovoza, rušenju trotoara i oštećenih ivičnjaka, iskopu i kompletnoj zamjeni donjeg sloja, izradi drenaže od perforiranih cijevi promjera 16 cm, ugradnji novih betonskih ivičnjaka sa obe strane ulice i izradi tamponskog sloja sa valjanjem do propisane zbijenosti.

 Radnici JKP "Visoko" d.o.o. Visoko su izveli radove na polaganju novog voda i rekonstrukciji priključaka za vodovodnu mrežu koja prolazi ispod asfaltne površine. 

Danas su počeli radovi na asfaltiranju ulice dužine 221,36 m i širine 4,5 m. U toku je postavljanje prvog sloja asfalta BNS 22 debljine 7 cm, nakon čega će uslijediti asfaltiranje drugog habajućeg sloja asfaltom BB 11k, debljine 5 cm.

Izvođenje radova je prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline javne nabavke

 

Press Grada Visoko