Grad Visoko

18.09.2019

Uspješna saradnja nadležne službe i mještana naselja Upovac, Srhinje i Bulčići

Proteklog vikenda u naseljima Upovac, Srhinje i Bulčići  radilo se na popravci pute infrastrukture.

Na incijativu mještana ovih naselja a u saradnji sa Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, organizovana je  zajednička akcija u okviru koje je izvršena sanacija puta nasipnim materijalom, te sječa šiblja i granja, kao i koncentrisanje oborinske odvodnje iskopom jaraka.

Ovo je najbolji primjer uspješne saradnje mještana i lokalne vlasti, koji treba obezbijediti sigurnu putnu komunikaciju za sve.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko