Grad Visoko

23.09.2020

Saopštenje za javnost

Danas, 23. septembra u prostorije Gradske uprave Visoko i u prostorije Javnog preduzeća „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko su pristupila službena lica Federalne uprave policije, Detašman Zenica, sa ciljem izuzimanja dokumentacije vezane za subvencioniranje cijene priključaka na gasnu instalaciju.

Navedene radnje izvršavaju se obostrano korektno.

 

Press Grada Visoko