Općina Visoko

Pregled novosti
16.10.2018

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom z...

Pročitajte više

07.09.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko i Odluke Upravnog od...

Pročitajte više

30.07.2018

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom ...

Pročitajte više

28.07.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko, Odluke Upravnog odb...

Pročitajte više

03.07.2018

Na osnovu Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, Statuta Općine Visoko - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 1/11), Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i z...

Pročitajte više

27.06.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Općinske načelnice o standardi...

Pročitajte više

26.06.2018

Na osnovu  Zakona o radu (br. 26/16 član 22. stav 2), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja ka...

Pročitajte više

14.06.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko te Odluke Upravnog odbora...

Pročitajte više

14.06.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.