Općina Visoko

Pregled novosti
14.06.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko te Odluke Upravnog odbora...

Pročitajte više

14.06.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i ...

Pročitajte više

08.06.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Općinskog vijeća o utvrđivanju...

Pročitajte više

06.06.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Općinskog vijeća o utvrđivanju...

Pročitajte više

06.06.2018

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fizičkim licima, mjesnim zajednicama, udruženjima gra...

Pročitajte više

29.05.2018

Na osnovu člana 40. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 4/15, 5/15 i 9/17), pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.