Općina Visoko

Pregled novosti
26.04.2018

Na osnovu člana 24.Pravila JU KSC“Mladost“Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj:01/2-77/18 od 11.04.2018.g., Upravni odbor JU KSC“Mladost“Visoko raspisuje:                                    ...

Pročitajte više

09.04.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj ...

Pročitajte više

09.04.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8...

Pročitajte više

09.04.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8...

Pročitajte više

03.04.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8...

Pročitajte više

03.04.2018

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visokobroj: 01/1-53/3-11 od 29.03.2018. godi...

Pročitajte više

03.04.2018

Povodom Dana Armije R BiH, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko, u saradnji sa Organizacionim odborom za obilježavanje Dana Armije R BiH u Visokom, raspisuje:   JAVNI...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.