Grad Visoko

Pregled novosti
27.01.2020

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, r a s p i s u j e   J A V N I...

Pročitajte više

20.01.2020

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18 i “Sl.glasnik Grada Visoko” br.1...

Pročitajte više

15.01.2020

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2...

Pročitajte više

31.12.2019

JAVNI POZIV Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, samostalnim preduz...

Pročitajte više

16.12.2019

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO Ul. Branilaca BiH br.22 Visoko; Centrala 032/738-777; Tel/fax 032/735-170 ŽR: 1994740004040418 Sparkasse Bank dd Sarajevo ID broj 4218310690007 – PDV broj 218...

Pročitajte više

11.12.2019

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO Broj: 588/19 Visoko, 11.12.2019. godine Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92,...

Pročitajte više

04.12.2019

JAVNI  POZIV  Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građa...

Pročitajte više

08.11.2019

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kant...

Pročitajte više

19.09.2019

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), ...

Pročitajte više

21.08.2019

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/1...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.