Grad Visoko

17.08.2020

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstva

Grad Visoko obavještava sve zainteresovane da je objavljen javni poziv Europske unije EU4AGRI vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava, tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19.

Na javni poziv se mogu prijaviti preduzeća, obrti, i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga. Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60 000 do 300 000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinansiranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Detaljnije informacije o načinu prijave na javni poziv su dostupne na sljedećem linku: 

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/eu4agriprvijavnipoziv.html

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2020.godine do 15:00 sati.

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP)

Projekt EU4Agri

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo


Sva dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom moguće je dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije sedam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, s jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.