Grad Visoko

Legislativa Lista gradskih dokumenata dostupnih za pregled, spremanje i štampanje

 Pdficon3

Privremena statutarna odluka Grada Visoko              

 Pdficon3

Statut Općine Visoko              

 Pdficon3

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko

 Pdficon3

Poslovnik Općinskog vijeća Visoko

 Pdficon3

Etički kodeks za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Visoko

 Pdficon3

Registar propisa Grada Visoko 1996-2019. godine

 Pdficon3  

Odluka o općinskim administrativnim taksama (Prečišćeni tekst)

 Pdficon3

Odluka o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

 Pdficon3

Odluka o naknadama za vatrogastvo 

Pdficon3

Pdficon3

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama 2019

 Pdficon3

Odluka o komunalnom redu 2018

 Pdficon3

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama

 Pdficon3

Odluka o komunalnim taksama

 Pdficon3

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korišćenja gr. zemljišta, uređenje i korištenje gr. zemljišta na području općine Visoko 

 Pdficon3

Odluka o građevinskom zemljištu

 Pdficon3

Program rada Gradskog vijeća za 2020.godinu

 Pdficon3

PRAVILNIK o kriterijima za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za vlasnike stambenih prostora u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem za 2016.godinu

 Pdficon3

PRAVILNIK otroškovima pregleda projektne dokumentacije elektroenergetskih objekata iz nadležnosti Općine Visoko

 Pdficon3

UPUTSTVO opostupku i načinu davanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju za elektroenergetske objekte u nadležnosti Općine Visoko

 Pdficon3                   

PRAVILNIK o načinu formiranja, rada i obračuna naknade za rad Komisije za tehnički pregled građevina