Grad Visoko

JP "Radio-televizija" d.o.o. Visoko

SJEDIŠTE:       Ul. Hazima Dedića br. 33, 71 300 Visoko

TEL:                +387 32 738 644

FAX:               +387 32 735 169

E-MAIL:           redakcijartvvisoko@gmail.com

DIREKTOR:    Alma Šahinović

 

O PREDUZEĆU:

JP ''Radio-televizija Visoko'' d.o.o., kao javno preduzeće, osnovana je 1994. god. Odlukom Općinskog vijeća Visoko, a nastaje spajanjem postojećih''Radio Visoko'' i ''Televizija Visoko''.

Radijski program se danas emituje na frekvenciji 92,3 MHz FM, a televizijski program na 28 UHF kanala.

U skladu sa propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, od koje je ''Radio-televizija Visoko'' dobila dugoročnu dozvolu za rad, emituju se programski sadržaji od informativnog, kulturnog, obrazovnog, pa do specijalizovanog programa.