Grad Visoko

Pregled novosti
13.11.2019

Adaptacija i sanacija /građevinsko zanatski radovi/ prostorija u objektu u vlasništvu Grada Visoko izgrađenom na k.č.br.305/1 u KO Visoko, ugao ulica Čabaravdića i A.Izetbegovića, Visoko-ponovljeni...

Pročitajte više

13.11.2019

Pružanje usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice Buci-Goduša u dužini 4,2 km   Obavještenje o dodjeli ugovora

Pročitajte više

02.11.2019

Obavještenje o poništenju postupka - Pružanje usluga po lotovima: LOT 1 - Izrada Regulacionog plana „Ravne” – Visoko; LOT 2 - Izrada Regulacionog plan a „Prijeko KTK” – Visoko; LOT 3 - Izrada Izmje...

Pročitajte više

29.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka goriva za službena vozila   Odluka

Pročitajte više

25.10.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora - lokalni putevi 3 lota   Obavještenje o dodjeli ugovora

Pročitajte više

23.10.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora - Rekonstrukcija krova zgrade Grada Visoko   Obavještenje o dodjeli ugovora

Pročitajte više

21.10.2019

Obavještenje o poništenju postupka - LOT 1: Rekonstrukcija puta Goduša, LOT 2: Regulacija potoka u naselju Buzići.   Obavještenje o poništenju postupka

Pročitajte više

21.10.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora - Nabavka računarske opreme   Obavještenje o dodjeli ugovora

Pročitajte više

17.10.2019

Rekonstrukcija mokrih čvorova   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

17.10.2019

Tekuće održavanje i investiciono ulaganje u poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko - ponovljeni postupak   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.