Općina Visoko

Pregled novosti
12.02.2019

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, Visoko. Prilog: Obavještenje o nabavci Općina Visoko Odsjek za javne nabav...

Pročitajte više

08.02.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora u okviru postupka javne nabavke za konverziju kotlovnice i sistema grijanja u JU „Dom zdravlja” Visoko.    . Prilog: Obavještenje o dodjeli ugovora Općina Visok...

Pročitajte više

01.02.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora u okviru postupka javne nabavke za izgradnju puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica. Prilog:  Obavještenje o dodjeli ugovora   Općina Visoko Odsjek za javne nabavke ...

Pročitajte više

01.02.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora u okviru postupka javne nabavke za izgradnju javne rasvjete po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Izgradnja javne rasvjete kružni tok – most Podvanj; LOT 2 – Izgradnja j...

Pročitajte više

31.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za  nabavku, ugradnju i održavanje alarmnog sistema i video nadzora na Gradskom stadionu „Luke“ Visoko.    Prilog: Odluka o i...

Pročitajte više

30.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dio javne nabavke i Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke u okviru postupka za nabavku roba  prema lotovima kako slijedi:   LOT 1: Nabavka opr...

Pročitajte više

29.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke  za izradu Glavnog projekta pješačke komunikacije Ljetovik – MZ Stari Grad. Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Pročitajte više

29.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za izgradnju mosta u naselju Liješeva, općina Visoko. Prilog:  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača    --  Općina Viso...

Pročitajte više

28.01.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora u okviru postupka javne nabavke za uređenje Zanatskog centra Sebilj. Prilog:  Obavještenje o dodjeli ugovora    Općina Visoko Odsjek za javne nabavke

Pročitajte više

28.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za  nabavku, transport i ugradnju P8 SMD vanjskog LED DISPLAY-a površine 11,80 m2 .   Prilog:  Odluka o izboru najpovoljnijeg...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.