Grad Visoko

Pregled novosti
13.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluga izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana "Prijeko" Visoko.   Odluka

Pročitajte više

08.10.2020

Odluka o izboru - LOT 1 Rekonstrukcija puta u naselju Zagornica, LOT 2 Rekonstrukcija puta u naselju Gračanica.   Odluka

Pročitajte više

08.10.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: LOT 1- Rekonstrukcija ulice Mevića lot 2- Rekonstrukcija puta Seoča   Odluka

Pročitajte više

05.10.2020

Odluka o izboru-Rekonstrukcija puta Čekrekčije   Odluka

Pročitajte više

02.10.2020

Odluka o izboru - rekonstrukcija puta Kula Banjer.   Odluka

Pročitajte više

01.10.2020

Odluka o izboru - LOT 1 Rekonstrukcija ulice Muzaferija, LOT 2 Sanacija putnog pravca u Kralupima.   Odluka

Pročitajte više

01.10.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - Rekonstrukcija ulice Džemaludina Čauševića. Odluka

Pročitajte više

24.09.2020

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/2-02-836/20 od 03.09.2020. godine i izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za LOT 1 -Rekonstrukcija ulice Mev...

Pročitajte više

24.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1: Rekonstrukcija puta u naselju Zagornica, LOT 2: Rekonstrukcija puta u naselju Gračanica.   Odluka

Pročitajte više

17.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija puta Kula Banjer   Odluka

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.