Grad Visoko

Pregled novosti
17.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija puta Goduša   Odluka

Pročitajte više

17.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - Nabavka kancelarijskog materija, LOT 2 - Nabavka tonera i ketridža   Odluka

Pročitajte više

17.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje telekomunikacijske usluge - usluge fiksne i mobilne i telefonije, interneta i IPTV (komunikacijske usluge)   Odluka

Pročitajte više

11.02.2020

Adaptacija i sanacija/građevinsko zanatski radovi/prostorija u vlasništvu Grada Visoko izgrađenom na k.č. broj: 305/1 K.O. Visoko, ugao ulica Čabaravdića i A.Izetbegovića, Visoko   Odluka o izboru

Pročitajte više

23.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za lokalni video nadzor mjesnih ureda i detektora požara   Odluka

Pročitajte više

16.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Čišćenje obala rijeke Bosne   Odluka

Pročitajte više

16.01.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Štamparske usluge   Odluka

Pročitajte više

16.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja javne rasvjete po lotovima: LOT 1 - Izgradnja javne rasvjete Dobrinje, LOT 2 - Izgradnja javne rasvjete Čekrekčije, LOT 3 - Izgradnja javne ras...

Pročitajte više

10.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija mokrih čvorova - ponovljeni postupak   Odluka

Pročitajte više

08.01.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku, transport i ugradnju video nadzora  nad divljim deponijama uz rijeku Bosnu.   Odluka o poništenju

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.