Grad Visoko

Pregled javni nabavki
06.04.2020

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/2-02-311/20 od 19.03.2020.god. i izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku objavljenu Obavještenjem o nabavci br...

Pročitajte više

31.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora   Odluka

Pročitajte više

19.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora u okviru realizacije ugovorenih projekata Grada Visoko za 2020. godinu   Odluka o izboru

Pročitajte više

19.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg pouđača za dio javne nabavke za pružanje usluga po lotovima LOT 1 - Izrada Regulacionog plana "Ravne" - Visoko, LOT 2 - Izrada Regulacionog plana "Prijeko KTK" - Viso...

Pročitajte više

19.03.2020

Odluka o poništenju dijela javne nabavke za pružanje usluga po lotovima: LOT 3 - Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana "Prijeko" - Visoko   Odluka o poništenju  

Pročitajte više

04.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi   Odluka

Pročitajte više

03.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići.   Odluka

Pročitajte više

03.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvjete Križ i Klisa.   Odluka

Pročitajte više

28.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Ciglana u kružnu raskrsnicu   Odluka

Pročitajte više

17.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija puta Goduša   Odluka

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.

Arhiva javni nabavki