Grad Visoko

24.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1: Rekonstrukcija puta u naselju Zagornica, LOT 2: Rekonstrukcija puta u naselju Gračanica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1: Rekonstrukcija puta u naselju Zagornica, LOT 2: Rekonstrukcija puta u naselju Gračanica.

 

Odluka