Općina Visoko

29.03.2018

INFORMACIJA (1)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina Visoko - Odsjek za javne nabavke, objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Izgradnja javne rasvjete u naselju Džindići - dodatni radovi i pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Izgradnja javne rasvjete u naseljima Topuzovo Polje - dodatni radovi.

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke