Općina Visoko

04.04.2018

INFORMACIJA (2)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina Visoko - Odsjek za javne nabavke, objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi: 

LOT 1: Izgradnja puta u naselju Gaj-Zagornica, MZ Porječani; LOT 2: Izgradnja puta u naselju Prhovo, MZ Porječani; LOT 3: Izgradnja puta u naselju Bukovik, MZ Podvinci; LOT 4: Izgradnja puta u naselju Seoča, MZ Dobrinje (dodatni radovi).


Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke