Općina Visoko

05.04.2018

INFORMACIJA (3)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina
Visoko - Odsjek za javne nabavke, objavljuje informaciju da provodi
pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku
radova: Izgradnju puta u naselju Kula, MZ Goduša - dodatni radovi.

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke