Općina Visoko

05.04.2018

INFORMACIJA (5)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina
Visoko - Odsjek za javne nabavke, objavljuje informaciju da provodi
pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku
radova: Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi na području
općine Visoko - dodatni radovi. 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke