Općina Visoko

04.05.2018

INFORMACIJA (6)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina Visoko - Odsjek za javne nabavke, objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba: Sanacija i adaptacija Šerefudinove Bijele džamije - dodatne robe i radovi.  

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke