Grad Visoko

09.12.2019

Informacija 1

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Grad Visoko objavljuje informaciju da provodi pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za izgradnju mosta u naselju Loznik – dodatni radovi nastali usljed nepredviđenih okolnosti.

U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija sa prilozima, koju svi zainteresovani kandidati/ponuđači mogu preuzeti.

 

Tenderska dokumentacija

Aneksi

Nacrt ugovora

Predmjer radova