Grad Visoko

27.05.2019

naslov (3)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za izgradnju javne rasvjete po lotovima: LOT 1 - Izgradnja javne rasvjete Seoča, LOT 2 - Modernizacija javne rasvjete u Visokom - gradske ulice.

 

Prilog: Odluka