Grad Visoko

26.08.2019

Obavještenje o dodjeli ugovora -Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Porječani, podružnica Gornji Porječani – I faza

Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Porječani, podružnica Gornji Porječani – I faza

 

Obavještenje o dodjeli ugovora