Grad Visoko

07.05.2019

Obavještenje o poništenju postupka

Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke za vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora.

 

Prilog: Obavještenje o poništenju postupka