Grad Visoko

14.06.2019

Odluka o izboru - Asfaltiranje ulica Carica i Rešada Kadića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje gradskih ulica po lotovima: LOT 1 - Asfaltiranje ulice Carica, LOT 2 - Asfaltiranje ulice Rešada Kadića.

 

Prilog: Odluka