Grad Visoko

27.05.2019

Odluka o izboru-Nabavka higijenskih paketa za majku i novorođenče

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okvioru postupka javne nabavke za nabavku higijenskih paketa za majku i novorođenče.

 

Prilog: Odluka