Grad Visoko

02.09.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Čišćenje kanala i vodotoka i sanacija kolovoza u naselju Brezovik

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Čišćenje kanala i vodotoka i sanacija kolovoza u naselju Brezovik.

 

Odluka