Općina Visoko

20.09.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - KONVERZIJA GRIJANJA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za konverziju grijanja u JU „Dom zdravlja” Visoko.
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Document Page 001Document Page 002