Općina Visoko

10.09.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - LOT 1 I LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za:

LOT 1 – Klasična registrator/arhivska kutija sa arhivskim naljepnicama,

LOT 2 – Nabavka i montaža sistema klasičnih arhivskih regala/polica.

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Odluka Page 001Odluka Page 002Odluka Page 003