Grad Visoko

18.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme po lotovima.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u okviru pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme:

LOT 1 - Nabavka  dezinfekcionih sredstava i prateće opreme za dezinfekciju,

LOT 2 – Nabavka dezinfekcionog rastvora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.