Grad Visoko

10.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i montaža opreme za videonadzor na području grada Visoko -III faza.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i montaža opreme za videonadzor na području grada Visoko -III faza. 

 

Odluka