Grad Visoko

23.01.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za lokalni video nadzor mjesnih ureda i detektora požara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za lokalni video nadzor mjesnih ureda i detektora požara

 

Odluka