Grad Visoko

16.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računarske opreme

 

Odluka