Grad Visoko

13.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluga izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana "Prijeko" Visoko

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluga izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana "Prijeko" Visoko.

 

Odluka