Grad Visoko

16.07.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - putevi (Han-Vijer, Vratnica, saobraćajnica na gradskim grobljima)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - putevi (Han-Vijer, Vratnica, saobraćajnica na gradskim grobljima)

 

Odluka