Grad Visoko

15.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje ulica po lotovima: LOT 1 - Asfaltiranje ulice Ševulje, LOT 2 - Asfaltiranje ulice Muhameda Hadžijahića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje ulica po lotovima: LOT 1 - Asfaltiranje ulice Ševulje, LOT 2 - Asfaltiranje ulice Muhameda Hadžijahića.

 

Prilog: Odluka