Grad Visoko

01.10.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - Rekonstrukcija ulice Džemaludina Čauševića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - Rekonstrukcija ulice Džemaludina Čauševića.

Odluka