Grad Visoko

17.05.2019

Odluka o stavljanju van snage i izbor najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, Visoko

Odluka o stavljanju van snage i izbor najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, Visoko

 

Prilog: Odluka